HydraSpecma

Allmänna försäljningsvillkor

 

Prislistors giltighet

Utsända prislistor/filer ersätter alla tidigare utskickade och gäller tillsvidare, dock längst ett år efter prislistans/filens datum. Vi reserverar oss för pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll.

 

Priser

Priserna anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms.

 

Leveransbestämmelser

Vi tillämpar allmänna leveransbestämmelser NL 09

 

Leveransvillkor

Leveransvillkor FCA, Fritt fraktföraren vår lagerort exklusive emballage, enligt Incoterms 2010.

 

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.
Vid eventuellt postförskott/efterkrav tillkommer efterkravsavgift.
Vid försenad betalning utgår referensränta +8 % gällande vid förfallodag.

 

Frakt & Emballage

Debiteras vid leveransen.

 

Restorder

Leverans av restorder sker i samband med nästa ordinarie leverans till kund. (Samleverans)
Önskar kund tidigare leverans utgår debitering för frakt och emballage.

 

Återköp

Återköp av levererat gods kan ske, under förutsättning att artiklarna ingår i vårt standardsortiment, vilket innebär att de skall finnas med i för tillfället gällande produktkatalog eller annat internetbaserat material. Artiklarna får inte heller varit i bruk och ska vara i originalförpackning om sådan finns.

Returavdrag tillämpas. Avdraget varierar men innehåller minst ett belopp på SEK 300 som täcker våra administrativa kostnader.

Fraktkostnader betalas alltid av kund.

Ifylld retursedel med ärendenummer och kopia på order, följesedel eller faktura ska alltid bifogas godset. Skaffvaror (ej lagerförda varor) krediteras inte.

 

Reklamation

Om inget annat överenskommits i samband med ordertillfället så gäller följande vid reklamation.

  • Kund betalar returfrakten. Om HydraSpecma förorsakat returen, krediterar vi fraktkostnaden.
  • Vid felbeställda lagervaror krediteras inte hela värdet. Avdraget varierar men innehåller minst ett belopp på SEK 300 som täcker våra administrativa kostnader.
  • Ifylld retursedel med ärendenummer och kopia på order, följesedel eller faktura ska alltid bifogas godset.
  • Kontakta din ordermottagare (se följesedel) för erhållande av ärendenummer innan ni returnerar godset.

Vid reklamationsanspråk behandlas varje ärende enskilt.

 

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra pris-, rabatt- och artikelförändringar utan föregående meddelande.