HÖGTRYCKSSLANG

Våra högtrycksslangar är speciellt anpassade för mycket höga tryck och rena gaser.
De används bl a för fyllning av gastuber, för transport av gaser och som ledning mellan gastub och regulator.
Högtrycksslangar finns i olika material, bl a i PTFE, ETFE och den helt diffusionstäta rostfria metallgasslangen.

Vi är godkända att själva CE-märka våra produkter enligt medicintekniska direktivet MDD 93/42/EEC
(Medical Device Directive)

 

PRATA MED EN AV VÅRA EXPERTER