VÅRA POLICYS

På HydraSpecma ser vi att efterlevnad av lagar och förordningar är en naturlig del av att driva ett företag. Det är därför vi har upprättat en global uppsättning policys och regleringar som omfattar och skyddar våra anställda, företaget, våra kunder, våra leverantörer och andra partners.

HydraSpecmas policys stödjer de dagliga rutinerna hos HydraSpecma, många av dessa är förbehållsamma våra anställda, men många är också relevanta att känna till som kunder, leverantörer eller andra partners.