VÅRA VÄRDERINGAR & HYDRASPECMAS ÅTAGANDE
 

På HydraSpecma har vi fyra kärnvärden som vi ser i allt vi producerar och i hur vi agerar.

Våra kärnvärden är:

  • Resultat skapas av människor
  • Kundfokus
  • Affärsmannaskap
  • KompetensHydraSpecmas ÅTAGANDE
 

Hos HydraSpecma tror vi på stabila partnerskap baserade på ömsesidigt förtroende och utveckling.

Vi tillför värde till kraft- och rörelsesystem i global skala och säkerställer hållbara produkter
och lösningar av hög kvalitet genom gemensam utveckling.

Vi följer våra kunder ut i världen för att säkerställa bästa logistik
och hög tillförlitlighet i tillgången till våra produkter.

Vi gör det för att - Vi vill vara den bästa leverantören av kraft och rörelse