PRODUKTION AV HYDRAULSLANG

Hos HydraSpecma producerar vi årligen mer än 5 500 000 hydraulslangar. Och vi ler medan vi gör det!
Vi har mer än 150 års kombinerad erfarenhet i vårt team, tillsammans med en mycket effektiv maskinpark
och de högsta kvalitetsstandarderna i branschen. Vi kan säkerställa en optimal leveransprestanda
och högsta kvalitet varje gång: Oavsett om antalet är 10 eller 1 000 slangar.

Vi producerar mer än
5500000
slangar årligen
Vi levererar med än
1100000
meter slang årligen
Vi har alltid minst
500000
meter slang i lager