FULL FART FÖR SÖDERS MASKINSERVICE AB

Förstå kundens utmaning och hitta den optimala lösningen är centralt i Söders Maskinservice verksamhet. Problemet ska lösas och det ska fungera över tid vilket ställer krav på hög kvalitet på de komponenter som används. –”Pris är viktigt idag men kvalitet är ännu viktigare eftersom det lönar sig i längden”, säger Mats Söder, CEO på Söders Maskinservice AB.

Söders Maskinservice AB startade upp 1988 då Mats Söder fick frågan om han kunde ta på sig ett jobb i Sverige efter flera år utomlands. Tanken var att göra jobbet och sedan återvända till och fortsätta med utlandstjänstgöring där allt hade börjat, men nya intressanta utmaningar dök upp och verksamheten för Söders tog fart. Det första 15 åren växte företaget stadigt med en anställd och en miljon i omsättning per år. Idag har Söders butik och verkstad på två orter, Oskarshamn och Kalmar, 20 anställda och omsätter runt 50 miljoner.

Företaget erbjuder produkter och tjänster inom områdena hydraulik, kompressorteknik, låg- mellan och högtryck för luft och gas samt filtrering för dessa medier. Kunderna kommer från många olika branscher, allt från kärnkraft till sjöfart.

Styrkan i företaget sitter i den gedigna erfarenhet och kunskap som erhållits samt den tillgänglighet de kan erbjuda tack vare ett brett utbud av komponenter i lager. Ledorden är kvalitet, kompetens och tillgänglighet och målsättningen att erbjuda kunderna kompletta lösningar.

SÖDERS MASKINSERVICE AB

Branch: Försäljning, installation, service och underhåll inom områdena hydraulik, kompressorteknik för luft och gas samt filtrering.m 

Ort: Oskarshamn & Kalmar, Sverige

Antal anställda: 20 stycken

Ledord: Kvalitet, kompetens och tillgänglighet.

 

Vi har jobbat i över 30 år med HydraSpecma och jag har bara gott att säga. Vi har samma grundinställning till kvalitet, tillgänglighet och kompetens. Ibland uppstår förstås missförstånd och fel men vi har alltid kunnat diskutera och reda ut det. Att veta att man kan lita på varandra är helt avgörande."

Mats Söder
CEO på Söders Maskinservice AB

 

ETT PARTNERSKAP SOM STÅTT STARKT I 30 ÅR
Ett partnerskap bygger på ömsesidigt förtroende. Att kunna lita på varandra och hjälpas åt är viktigast för Söders. Samarbetet med HydraSpecma har hållit i sig i över 30 år och bygger på en öppen relation där utmaningar och frågetecken snabbt diskuteras och reds ut.

-”Vi har jobbat i över 30 år med HydraSpecma och jag har bara gott att säga. Vi har samma grundinställning till kvalitet, tillgänglighet och kompetens. Ibland uppstår förstås missförstånd och fel men vi har alltid kunnat diskutera och reda ut det. Att veta att man kan lita på varandra är helt avgörande”, säger Mats.

En viktig del i partnerskapet är att tillsammans utveckla affären. Söders representerar en viktig marknad och det krävs att båda parter bidrar genom att jobba tillsammans i projekt och direkt mot kund.

-”Söders är väldigt kompetenta och får dagligen ny input då de är ute hos kund eller träffar kunder i butiken. Det är en viktig informationskälla för oss på HydraSpecma. De har ett inspirerande driv som gör att vi tillsammans utmanas att hitta nya lösningar”, säger Henrik Skogsborn, Area Sales Manager på HydraSpecma.

Tillgänglighet är en annan pusselbit som Söders, såväl som dess kunder, värdesätter högt hos en leverantör. Anders Jacobi är platschef på Söders i Kalmar, han betonar vikten av tillgänglighet av både komponenter och information.

-”Vi behöver hålla oss uppdaterade om vilka hydraulikkomponenter som finns i HydraSpecmas breda sortiment och det ska vara enkelt att hitta de man söker. Jag har bra kontakter på HydraSpecma och kan snabbt ringa och diskutera tekniska lösningar när det behövs”, säger Anders.


PERSONALEN ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Eftersom kompetens är en del i erbjudandet är det av största betydelse att lyfta fram personalens roll. Varje anställd är viktig och bidrar med sin specifika kompetens.

-”Det går inte att nog ofta poängtera våra anställdas värde. Vi kompletterar varandra och jobbar tillsammans för att nå bästa möjliga lösning. Varje individ bidrar och har hjälpt till att skapa våra framgångar och det företag vi idag är”, säger Mats

Mats ser att kundernas behov ändras och planerar att utveckla Söders för att kunna stötta på bästa sätt. Bibehålla hög kompetens är avgörande och genom åren har Mats på olika sätt engagerat sig i yrkesutbildning inom hydraulik. Idag finns det inte lika många utbildningar kvar vilket ställer mer krav på internutbildning men även engagemang från leverantörer och samarbetspartners.

–”Söders är mitt livsverk och det känns viktigt att vi finns kvar med rätt kompetens och engagemang för våra kunder samt dessutom vara en stabil trygghet för alla våra medarbetare. Våra kunder måste känna förtroende att vi är kompetenta att lösa deras problem och leverera lösningar som fungerar över lång tid. Det ska alltid vara tryggt och enkelt att ta hjälp av oss”, avslutar Mats.

 

KONTAKT

Henrik Skogsborn
Area Sales Manger
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 (0)721 424755
e-mail: henrik.skogsborn@
hydraspecma.com