HYDRASPECMA BIDRAR MED LEVERANSPRECISION AV EFFEKTIVA HYDRAULIKLÖSNINGAR NÄR SCANDINAVIAN PILE DRIVING HÖJER EXPANSIONSTAKTEN

2003 levererade HydraSpecma en slangpress till Scandinavian Pile Driving. Det visade sig vara starten på ett samarbete som hållit starkt i 20 år. Idag finns över 1,600 unika komponenter med på inköpslistan och spelar en viktig roll i SPDs strävan att fortsätta utvecklas och växa för att möta kundernas behov. 

Scandinavian Pile Driving (SPD) i Sala utvecklar och tillverkar borriggar, pålningsmaskiner, borrmaster och pålmaster till företag inom anläggningsbranschen. Dessutom tillverkar de vissa specialutrustningar, så som maskiner och lastbilar för slagning för vägräcken.

Företaget levererar en helhetslösning för kunden, från konstruktion till utbildning och service, och all kompetens finns in-house. Det är hydraulik tunga produkter som kräver hög kompetens för att kunna optimera såväl tillverkning som kapacitet.

Tillsammans med HydraSpecma har de hittat rätt komponenter för jobbet och kunnat effektivisera med hjälp av färdiga slangkit.

SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

Ort: Sala, Sverige

Antal anställda: 37 st

Affärsidé: Utveckling och tillverkning av borriggar, pålningsmaskiner, borrmaster och pålmaster till företag inom anläggningsbranschen

HydraSpecma är en av våra största leverantörer, mycket tack vare att vi kan lita på ett de levererar i tid. Vi har dessutom en bra kommunikation som gör att vi kan planera och parera om problem skulle uppstå

Joakim Eriksson
Inköpsansvarig på Scandinavian Pile Driving AB

 


EXPANSIV HISTORIA

Historien om SPD börjar i slutet av 90-talet då entreprenören och tidigare Vd:n, Magnus Andersson, byggde de första prototyperna. 2004 flyttade verksamheten till sin nuvarande plats i Sala och företaget börsnoterades. Genom ett nära samarbete med sina kunder har de utvecklat produkter av hög kvalitet som förenklat arbetet för kunden. Idag säljs framförallt kompletta borriggar monterade på en fjärrstyrd maskin. Optimerade för ändamålet löser de uppgiften och håller över tid.

2017 köpte ABI, ett globalt tyskt företag verksamma i samma bransch och nisch, in sig i bolaget och sedan 2023 är SPD ett helägt dotterbolag till ABI. Den nya ägarbilden bidrar med kompetens och en ekonomisk stabilitet som innebär nya konkurrensfördelar för SPD.

SPD har expanderat verksamheten och marknaden. Sverige är fortfarande huvudmarknaden men de säljer även till kunder i Europa och USA. Sedan fem år tillbaka har de en ny lokal där all tillverkning sker. Den tidigare lokalen finns kvar och används idag för serviceverksamheten och tester. Inom kort kommer det även en tvätthall. De nya ytorna har gett möjlighet att effektivisera och öka produktionen. Dessutom kan SPD tillverka riggarna på prognos vilket avsevärt minskar leveranstiden för kunden.LEVERANSSÄKERHET AV HYDRAULKOMPONENTER
En viktig del i att effektivisera och öka produktionen är att ha rätt komponenter i lager. I nära anslutning till tillverkningen finns ett särskilt hydraulikrum där alla hydraulikkomponenter förvaras på ett säkert sätt. Här finns och den slangpress som SPD köpte av HydraSpecma redan 2003. En del slang pressas fortfarande men framförallt köper man in färdiga slangkit från HydraSpecma, vilket snabbar på och förenklar tillverkningen.

-”Monteringen går relativt enkelt nu. Allt finns på plats och är väl uppmärkt så jag kan bara följa inköpsordern. Svårt att säga hur mycket tid det sparar med det är många timmar”, säger Ronny Johansson, montör hos Scandinavian Pile Driving AB.

Totalt köper SPD in över 1.600 unika komponenter från HydraSpecma. Allt från hydraulslang, pressnipplar och kopplingar till hydraulmotorer och elektronik. Den totala volymen ökar för varje år och beräknas till närmare 5 miljoner 2023.

Leveranssäkerhet av komponenterna är av avgörande vikt för att säkerställa produktionen och leverans till slutkund. Försening till slutkund kan innebära stora förluster om kunden blir stående och det planerade arbetet försenat.

-”Leveransprecision är viktigt för oss och vi behöver lita på att våra leverantörer levererar enligt plan. I det dagliga arbetet har vi utarbetat ett välfungerande system för att snabbt kunna rapportera kritiska nivåer till inköpsavdelningen. HydraSpecma är en av våra största leverantörer, mycket tack vare att vi kan lita på ett de levererar i tid. Vi har dessutom en bra kommunikation som gör att vi kan planera och parera om problem skulle uppstå”, säger Joakim Eriksson, inköpsansvarig på Scandinavian Pile Driving AB.

 

”Monteringen går relativt enkelt nu. Allt finns på plats och är väl uppmärkt så jag kan bara följa inköpsordern. Svårt att säga hur mycket tid det sparar med det är många timmar.

Ronny Johansson
Montör på Scandinavian Pile Driving AB

KOSTNADSBESPARINGAR MED CENTRALSMÖRJNING
HydraSpecma besöker regelbundet SPD för att säkerställa att leveranserna fungerar som de ska och för att diskutera lösningar i samband med nyutveckling och optimering av befintliga produkter. Vid ett besök tidigare i år upptäckte Jörgen Oskarsson, kundansvarig hos HydraSpecma, att det fanns potential att optimera centralsmörjningen på olika applikationer.

-”Vi försöker alltid hitta den bästa lösningen för kunden genom att se till hela maskinens olika system. Centralsmörjning spelar en stor roll eftersom det har en påverkan på alla komponenter. Av den anledningen har jag ofta en särskild fokus på det. Genom att installera våra standardprodukter inom centralsmörjning kunde vi förenkla montering och underhåll samtidigt som komponenternas livslängd blev längre och företagets kostnader sänktes”, säger Jörgen.

Efter ett lyckat initialt test har man under året bytt till centralsmörjning från Groenenveld BEKA´s progressiva system på alla nya maskiner. Dessutom har alla anställda i produktion och service fått utbildning i såväl centralsmörning som säkerhet vid hantering av hydraulik.

-”Genom att HydraSpecma var observanta och föreslog en effektiv centralsmörjning har vi inte bara kunnat säkra kvalitén och livslängden på våra maskiner, vi har även gjort avsevärda kostnadsbesparingar. Att vi även fick en utbildning har gjort att alla snabbt blev insatta i funktionen och hur montering och underhåll går till. Det gjorde det faktiskt enkelt att byta”, berättar Joakim.


BRA SAMARBETE GER TRYGGHET
Med de nya satsningar som gjorts ser SPD positivt på framtiden. Målet är att fortsätta utvecklas och växa för att möta kundernas behov idag och imorgon. Ett bra samarbete med leverantörer är värdefullt för SPD och kan fungera som en buffert när utmaningar uppstår. Det långa samarbetet med HydraSpecma har stärkts över tid och är idag en självklarhet.

-”För SPD är de värdefullt att ha tillgång till HydraSpecmas support och konstruktörer. Att snabbt få hjälp och kunna diskutera med en hydraulexpert när frågor uppstår är en trygghet och sparar mycket tid”, avslutar Joakim.

 

 

 

KONTAKT

Jörgen Oskarsson
Area Sales Manager
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 70 261 18 35
e-mail: jorgen.oskarsson@hydraspecma.com