MALWA OPTIMERAR UNIK SKOGSMASKIN MED HJÄLP AV HYDRAULISKA LÖSNINGAR

Målsättningen Malwa har är tydlig - att skapa förutsättningarna för en hållbar, skonsam skogsvård genom beståndsgående gallring och skotning. Maskinerna de utvecklar och tillverkar har lägre marktryck vilket innebär att de förstör marken mindre, trots att de är väldigt kraftfulla i sin klass mätt. För att få ut maximal kraft krävs att alla delar av maskinen är optimerade.

Malwa Forest AB är ett företag specialiserat på utveckling och tillverkning av mindre skogsmaskiner, skördare, skotare och combi, designade att ta sig fram med minsta möjliga påverkan på naturen. Företaget grundades 2009 av Magnus och Madeleine Wallin. Utveckling och tillverkning sker vid Malwas anläggning i Skene med ett 20-tal medarbetare. Idag är Malwa marknadsledande i Sverige inom sin nisch. En stor fördel är att maskinerna kan användas i stadsnära miljöer där det är extra viktigt att avverkningen sker med minimal påverkan på mark och övrig natur.

2022 tillverkades 50 maskiner. 45% säljs i Sverige och 65% går på export till framför allt Norden och Baltikum. Malwa har haft en stadig tillväxt på 20% per år sedan starten och efterfrågan är fortsatt hög.

MALWA FOREST AB

Branch: Utveckling och tillverkning av kompakta gallringsmaskiner

Ort: Skene, Sverige

Antal anställda: 40 stycken

Affärsidé: Malwa föddes ur visionen om ett bättre sätt att sköta skogen. Med utgångspunkt i skogsägarens önskningar och krav vill de förena produktivitet med skonsamhet för att skapa långsiktiga värden.

 

Jag har stort förtroende för HydraSpecma. De har tagit fram lösningar som hjälpt oss nå våra målsättningar. Vi har hela tiden en bra dialog som gör att vi tillsammans hittar nya effektiva lösningar”

Pär Aneman
Inköps- och Produktionschef hos Malwa

 

ÖKAD STYRNING OCH KRAFT
För att maskinen ska bli så effektiv som möjligt krävs optimering av styrning och kraft. Tidigt tog Malwa kontakt med HydraSpecma för expertkompetens inom hydraulik och sedan 2011 har HydraSpecma levererat lösningar. Ventilpaket, slang och ledningskomponenter utvalda för att optimera systemet och förenkla installationen.

-”Jag har stort förtroende för HydraSpecma. De har tagit fram lösningar som hjälpt oss nå våra målsättningar. Vi har hela tiden en bra dialog 

som gör att vi tillsammans hittar nya effektiva lösningar”, säger Pär Aneman, inköp och produktionschef hos Malwa.

Malwa tillverkar maskiner av hög kvalitet. Operatören ska kunna lita på att allt rullar och slippa lägga tid på att laga. Därför väljer företaget välbeprövade premium komponenter.   Förutom kvalitet är säkerhet och tidsbesparing två viktiga faktorer i valet av komponenter.

Det flesta utvalda hydraulikkomponenter är standard, förutom ventilpaketen som är byggda utifrån Malwas behov. Både ventilpaketen och slangsatserna märks och packas för att underlätta för produktionen.

-”Egna ventil- respektive slangpaket har inneburit mycket tidsbesparingar för oss. När delar ska bytas ut går det snabbt att beställa och vi vet att vi får allt som behövs. Dessutom går monteringen snabbare när visst monteringsarbete och ”kittning” redan är gjort av leverantören, alla komponenter finns med och är väl utprövade”, säger Pär.

Malwa söker ständigt efter nya möjligheter att fortsätta optimera befintliga maskiner och utveckla nya. Centralsmörjning är det senaste som införts i samarbete med HydraSpecma. Testerna ser lovande ut och planen är att implementera lösningen på alla maskiner inom kort.

-”Fördelarna med centralsmörjning är tydliga. Det ökar livslängden på komponenterna samtidigt som det minimerar tiden operatören behöver lägga på manuellt smörjningsarbete, något som i sin tur höjer säkerheten”, konstaterar Pär.

 

Relationen är det viktigast för oss när det gäller val av leverantör. Att kunna lita på varandra och tillsammans jobba för att båda parter ska nå sina mål. HydraSpecma är en stabil leverantör som vi har en bra relation med.” 

Pär Aneman
Inköps- och Produktionschef hos Malwa

 

GOD RELATION GER DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA
Relationen med leverantörerna ger rätt förutsättningar för utvecklingssamarbetet. Att bygga upp ett förtroende och skapa ett klimat där leverantören ges utrymme att bidra med sin spetskompetens.  

-”Relationen är det viktigast för oss när det gäller val av leverantör. Att kunna lita på varandra och tillsammans jobba för att båda parter ska nå sina mål. HydraSpecma är en stabil leverantör som vi har en bra relation med. Deras expertsupport och förmåga att hålla hög tillgänglighet på komponenter har stor betydelse för oss”, säger Pär.

Christian Corso, Area Sales Manager på HydraSpecma, har arbetat med Malwa i sju år och instämmer i att relationen är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete.

-”Malwa ger oss förutsättningarna att hitta den bästa lösningen genom att vara tydliga med sina målsättningar. Vi har en öppen dialog och kan diskutera olika lösningar och dess påverkan. Att hela tiden utmanas att optimera är inspirerande och ett sätt att jobba på som jag och våra konstruktörer uppskattar”, säger Christian.

LOVANDE FRAMTID
Framtiden ser lovande och spännande ut för Malwa. Inom kort kommer en större skördare börja produceras. Den är noggrant utformad för att klara Malwas krav på minimal påverkan på skogen samtidigt som den tillför ytterligare kraft. En maskin som fyller ett tomrum på marknaden.

Dessutom fortsätter Malwa jobba med elektrifiering. De har idag en konceptmaskin som visat lämpar sig bra för arbete i stadsnära miljö där man har lättare att hantera batteribyte etc. Både nya möjligheter och krav gör detta till ett intressant område att följa fram över.

 

KONTAKT

Christian Corso
Area Sales Manger
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 31 891786
e-mail: christian.corso@
hydraspecma.com