TYDLIG INFORMATION MÖJLIGGÖR EFFEKTIV PRODUKTION HOS LJUNGBY MASKIN AB

I tider då vi tvingats inse att vissa komponenter har lång leveranstid, minskat i utbud eller till och med upphört att tillverkas, har många företags produktion blivit lidande. Ljungby Maskins produktionsfilosofi innebär att tillverka så mycket som möjligt i egna fabriken för maximal kontroll. Genom regelbunden och transparent relation med sina leverantörer och noggrann planering har kontrollen kunnat bibehållas och produktionen löpt på som önskat.

Ljungby Maskin AB startade sin verksamhet 1983 då Rune Andersson byggde sin första egenkonstruerade hjullastare. Sedan dess har över 5000 maskiner tillverkats i den 40,000 kvm stora fabriken i Ljungby. De flesta maskiner säljs i Sverige men en ökande andel går på export. Idag har företaget 125 anställda och tillverkar runt 200 hjullastare per år.

KONTINUERLIG UTVECKLING
Att produktionen sker i den egna fabriken samt att företaget är relativt litet skapar kontroll och flexibilitet. Vid ett besök i fabriken uppfattar man snabbt entreprenörsandan som genomsyrar verksamheten. Nya idéer diskuteras och kan testas snabbt, inte minst av grundaren och Vd:n Rune Andersson. För Rune är säkerhet viktigast och det som drivit på utvecklingen med målet att producera kundanpassade hjullastare av hög kvalitet för att optimera produktivitet, säkerhet och komfort.

-”Hela tiden ifrågasätter vi lösningar, kontrollerar och optimerar för att bli ännu säkrare. Jag vill att föraren ska vara trygg och att det ska vara tryggt att möta en Ljungby maskin”, säger Rune.

LJUNGBY MASKIN AB

Branch: Tillverkning och försäljning av hjullastare

Ort: Ljungby, Sverige

Antal anställda: 125 stycken

Affärsidé: En Ljungby är dimensionerad för kunder som kräver lite mer. Det är en maskin för tuffa jobb och lång livstid.

Vår affärsidé är att producera kundanpassade maskiner av bästa kvalité för optimal produktivitet samt högsta säkerhet och komfort för förare.

 

Vi har en väldigt bra dialog med HydraSpecma. När vi nu haft problem med leveranser av en viss komponent har det varit extra viktigt. Regelbunden statusuppdatering och snabba svar har inneburit att vi haft kontroll och kunnat parera produktionen utan att försena leveranser.” 

Carina Nilsson
Inköpsansvarig på Ljungby Maskin AB

 

Maskinerna utvecklas kontinuerligt även som följd av de kundspecifika anpassningar och praktiska lösningar som framkommer i samarbete med kunderna.

-”Utvecklingen har gått från specialiserade maskiner till dagens som är mer all around med hög komfort och mer utrustning. Hela tiden är dock kvalité centralt. Våra maskiner ska vara säkra och rulla i många år. Då måste varje komponent noga utvald och testad”, konstaterar Bengt Johansson, utvecklingschef på Ljungby Maskin AB.

BRA DIALOG OCH NÄRHET AVGÖRANDE
De mesta producerar Ljungby Maskin själva men en del komponenter köps in av väl utvalda leverantörer. Samarbetet med HydraSpecma startade 2003 och innefattar ventiler och styrorbitroler. Relationen och närheten till HydraSpecmas site med lager, kompetens och support i Ljungby är nyckelfaktorer för det långvariga samarbetet.

-”Vi har en väldigt bra dialog med HydraSpecma. När vi nu haft problem med leveranser av en viss komponent har det varit extra viktigt. Regelbunden statusuppdatering och snabba svar har inneburit att vi haft kontroll och kunnat parera produktionen utan att försena leveranser”, säger Carina Nilsson inköpsansvarig på Ljungby Maskin AB.

 

KONTAKT

Henrik Skogsborn
Area Sales Manger
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 (0)721 424755
e-mail: henrik.skogsborn@
hydraspecma.com