TILLIT TILL HYDRASPECMAS SPETSKOMPETENS OCH LEVERANS AV HÖGKVALITATIVA KOMPONENTER GER GEOTECH VIKTIGA KONKURRENSFÖRDELAR

Ingenjörsfirman Geotech AB utvecklar geotekniska borriggar och mätutrustning med målsättningen att, med ett starkt varumärke baserat på innovation, mätnoggrannhet och tekniska kompetens, vara marknadsledande på den europeiska marknaden. Då varje borrigg är komplex och innehåller många funktioner som drivs av hydraulik krävs precision. Varje komponent behöver hålla hög kvalitet för att hålla länge utan att minska funktion och kapacitet.

Sedan starten 1970 utvecklar, tillverkar och levererar Geotech geoteknisk fältutrustning med ledorden; effektivitet, användarvänlighet och hållbarhet. Genom ständiga förbättringar utvecklas borriggarna för att leva upp till de högt ställda maskinkraven och branschstandarden såväl som kundernas skiftande behov.

Sedan 2022 ägs Geotech av Indutrade som är en svensk teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga relationer. Varje dotterbolag drivs självständigt men har via moderbolaget tillgång till ett nätverk som ger en trygghet och nya infallsvinklar.

GEOTECH AB

Ort: Askim, Sverige

Antal anställda: 50 st

Affärsidé: Utvecklar, tillverkar och levererar geoteknisk fältutrustning.

Det vi uppskattar mest med HydraSpecma är supporten och leveranssäkerheten. Vi känner att vi kan lita på att HydraSpecma gör allt de kan för att vi ska få det bästa lösningarna för våra applikationer i tid då vi behöver dem

Henric Annelund
Avdelningschef Borrvagn- och Fältutrustning på Ingenjörsfirman Geotech AB

 


HYDRAULIK DRIVER MÅNGA FUNKTIONER
Årligen bygger Geotech runt 20 kompletta borriggar. Varje borrigg är komplex och multifunktionell. Den ska dels kunna ta sig fram i svår terräng, dels vara ett pålitligt borr- och mätinstrument med hög precision. Samarbetet mellan konstruktionsavdelningen och produktion är stort och gör att anpassningar och förbättringar kontinuerligt kan implementeras.

En ny borrigg är en stor investering och den kommer att ha en nyckelfunktion hos slutkunden vilket gör att maskinen och instrumenten behöver vara pålitliga. Kvalitet är därför viktigt för Geotech.KRAV PÅ KVALITET OCH LEVERANSPRECISION
Behovet av hög kvalitet var också det som initierade samarbetet mellan Geotech och HydraSpecma, som startade med leverans av slang 2011. Efter att ha testat HydraSpecmas Powertech slangar med extra förstärkt ytterhölje blev valet enkelt. Därefter följde leveranser av adaptrar, ventiler, motorer, pneumatik etc. Sedan 2011 har inköpen från HydraSpecma tredubblats och idag köper företaget cirka 400 artiklar från HydraSpecma till ett värde av 1,5 miljoner SEK.

Förutom kvalitet är leveransprecision av stor betydelse. Det är viktigt att kunna lita på att komponenterna finns på plats vid en given tidpunkt för att produktionen ska flyta på som planerat. Försening av en komponent kan ställa till det för hela kedjan och orsaka kostsamma förseningar till kund,

-”Det vi uppskattar mest med HydraSpecma är supporten och leveranssäkerheten. Vi känner att vi kan lita på att HydraSpecma gör allt de kan för att vi ska få det bästa lösningarna för våra applikationer i tid då vi behöver dem” säger Henric Annelund, Avdelningschef Borrvagn- och Fältutrustning på Ingenjörsfirman Geotech AB.

 

 

”Att HydraSpecma kan erbjuda kompetensutveckling inom hydraulik är värdefullt för oss. Det ger oss tillfälle att kompetensutveckla och reflektera över vad vi kan göra för att höja säkerheten i produktionen. Vi fick med oss många värdefulla tips som gör det enklare att slippa bekymmer

Henric Annelund
Avdelningschef Borrvagn- och Fältutrustning på Ingenjörsfirman Geotech AB

KOMPETENSUTVECKLING GER MERVÄRDE
Under hösten 2022 genomförde HydraSpecma kompetensutveckling för all personal inom konstruktion och montering genom utbildning i hydraulik och säkerhet inom hydraulik.   

-”Att HydraSpecma kan erbjuda kompetensutveckling inom hydraulik är värdefullt för oss. Det ger oss tillfälle att kompetensutveckla och reflektera över vad vi kan göra för att höja säkerheten i produktionen. Vi fick med oss många värdefulla tips som gör det enklare att slippa bekymmer”, konstaterar Henric.

KRAV PÅ NYA LÖSNINGAR VID UTVECKLING AV HYBRIDMASKIN
I september 2022 började Geotech arbeta med att ta fram en hybridmaskin. En borrigg som ska kunna köras på både dieseldrift och extern eldrift och snabbt och enkelt kunna byta mellan de båda drivkällorna. Sven Norrlin, som arbetar som konstruktör på Geotech, hade en idé om att inkopplingen av ett externt eldrivet hydraulaggregat skulle ske via multiplattor och kontaktade HydraSpecma för att diskutera lösningar.

-”Jag hade en god uppfattning över vad som skulle behövas men ville diskutera med HydraSpecma för att säkerställa senaste tekniken och komponentval. Jag fick väldigt bra respons och råd av produktexperten. Det känns skönt att veta att vi har tillgång till spetskompetensen och att vi kan lita på att de hjälper oss välja rätt komponenter för uppgiften”, säger Sven.

Sedan lanseringen i april 2023 har Geotech levererat sex hybridmaskiner. Tillsammans med den norska återförsäljaren Geosafe har de även utvecklat ett externt eldrivet hydraulaggregat som kombinerats ett batteripaket vilket gör att borriggen blir batteridriven. Responsen är från slutkunderna är positiv. Funktionen med multiplattor har fungerat på ett utmärkt sätt. Inkopplingen av det externa hydraulaggregatet går snabbt och smidigt och det blir inget läckage av hydraulolja.

ÖKAD KVALITET OCH SÄKERHET
Geotech letar ständigt efter nya sätt att optimera och driva utvecklingen framåt. Som nästa steg i att optimera borriggarna ser Geotech, tillsammans med HydraSpecma, över möjligheten att använda sig av centralsmörjning på maskinerna. Det är en lösning som skulle höja kvalitén på maskinen samtidigt som det sparar tid och ökar säkerheten vid service och underhåll.

Det som utmärker Geotech är att de hanterar hela kedjan. Utveckling av nya maskiner och instrument, konstruktion, tillverkning och montering, försäljning, service och underhåll. Det gör dem även väl rustade att ta sig an nya utmaningar.

 

 

KONTAKT

Christian Corso
Area Sales Manager
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 31 891786
e-mail: christian.corso@hydraspecma.com