CAMBLIFT TAR HJÄLP AV HYDRASPECMA I UTVECKLINGEN AV NÄSTA GENERATIONS REACHSTACKERS

Att starta upp ett nytt företag med nyutveckling och produktion är en verklig utmaning, särskilt i en tid då vissa komponenter är svåra att få fram. Om leverans av en komponent försenas och ersättning saknas äventyras produktionen. Camblifts närhet till HydraSpecma har dock både underlättat utvecklingsarbetet och resulterat i hög tillgänglighet av komponenter. 

Camblift AB är ett spännande företag i Ljungby. Under 2022 lanserades deras första reachstacker och produktionen börjar ta fart. Företagets vision är att bli en marknadsledande leverantör av reachstackers med bästa tänkbara service och kundfokus och att ha prioritet på utveckling av eldrift med tanke på minimal miljöpåverkan. HydraSpecma bistår sedan starten med komponenter och expertis runt hydrauliska lösningar.

CAMBLIFT AB

Grundat: 2019

Branch:
Utveckling och tillverkning av reachstackers

Ort: Ljungby, Sverige

Vision: Att bli en marknadsledande leverantör av reachstackers med bästa tänkbara service och kundfokus och att ha prioritet på utveckling av eldrift med tanke på minimal miljöpåverkan. 

 

-Det gäller att vara ödmjuk och ta hjälp från experter för att hitta bästa möjliga lösning. HydraSpecma är duktiga på hydraulik och genom att diskutera kunde vi komma fram till de bästa lösningarna för oss”

Carl-Olof Eckerbom
VD hos Camblift AB

 

ÖKAD STYRNING OCH KRAFT

Efter många år i branschen ville Carl-Olof Eckerbom, Björn Nilsson, Andreas Berglund och Mattias Karlsson satsa på egna idén om en reachstacker. Tillsammans ville dom driva ett företag där de kan utveckla en design och ett koncept som de verkligen tror på från A till Ö. Bygga efter kundernas behov och erbjuda den service som behövs för att bli marknadsledande i branschen.  

2019 startade de därför Camblift tillsammans med familjen Parkander. Carl-Olof är VD, Andreas, Mattias och Björn konstruktörer och styrelseordförande är Carl Ekholm Parkander.  

Teamet hade sett behovet av reachstackers och deras målmedvetna satsning gjorde att de sålde fem maskiner redan i utvecklingsfasen. Ett nära samarbete med kunderna utvecklades och i maj 2022 lanserade teamet sin första reachstacker.

-”Relationen med kunden är avgörande. Att vi sålde fem maskiner tidigt gav ett visst lugn samtidigt som det hjälpte oss driva arbetet i rätt riktning. Vi vill erbjuda en premiummaskin med hög nivå av service och support. Det gäller att optimera maskinen efter kundens behov och det kan vi bara göra genom att jobba nära kunderna och lyssna noga”, berättar Carl-Olof.  

Camblifts reachstacker har en lyftkapacitet på upp till 46 ton i första och andra containerraden och finns med tre olika hjulbaser, varav den längsta från 6300 mm till 7500 mm. Maskinen finns att få med traditionell dieseldrivna eller eldrift. Den är utformad för att möta kundernas krav på ergonomi och säkerhet. Hytten är rymlig, har ergonomiskt utformad joystick och möjlighet till uppkoppling och anslutning på samma sätt som en modern bil. Utformning av trappor, räcke och serviceluckor gör underhåll smidigare och säkrare.

 

Att kunna lita på att vi får hjälp när vi behöver det är A och O. HydraSpecma är en viktig samarbetspartner för oss och jag känner att vi har ett ömsesidigt förtroende och en bra kommunikation. Närheten har gjort att de snabbt kunnat komma över för support eller med komponenter när det krisat, vilket är väldigt värdefullt för oss” 

Carl-Olof Eckerbom
VD hos Camblift AB

 

PARTNERSKAP FÖR OPTIMERAD LÖSNING

Precis som samarbetet med kunderna är viktigt för Camblift så är det viktigt att skapa bra relationer med sina leverantörer. Inte minst när det gäller utvecklig av nya produkter där rätt leverantör kan stötta och bidra med sin kunskap och erfarenhet. Redan från starten 2019 tog de kontakt med HydraSpecma för att få hjälp att hitta rätt hydraulkomponenter. 

-”Det gäller att vara ödmjuk och ta hjälp från experter för att hitta bästa möjliga lösning. HydraSpecma är duktiga på hydraulik och genom att diskutera kunde vi komma fram till de bästa lösningarna för oss”, säger Carl-Olof. 

Camblifts strävar efter att vara tillgängliga för sina kunder och ge service som skapar ett mervärde för kunden. För kunden har reachstackern en nyckelfunktion och den måste fungera för att verksamheten ska flyta på som planerat. Att snabbt få hjälp av Camblifts servicetekniker vid oplanerade, så väl som planerade stopp är därför kritiskt. Samma förväntan har Camblift på sina leverantörer.   

-”Att kunna lita på att vi får hjälp när vi behöver det är A och O. HydraSpecma är en viktig samarbetspartner för oss och jag känner att vi har ett ömsesidigt förtroende och en bra kommunikation. Närheten har gjort att de snabbt kunnat komma över för support eller med komponenter när det krisat, vilket är väldigt värdefullt för oss”, säger Carl-Olof. 

HydraSpecma levererar slang, ledningskomponenter, styrorbitroler, ventilblock och centralsmörjning. Nyligen genomförde HydraSpecma även en centralsmörjningsutbildning för serviceteknikerna och en för medarbetarna i produktionen.  

-”För att öka maskinens och varje komponents livslängd är det viktigt att förstå centralsmörjningens betydelse. Utbildningen gav oss en ökad kunskap om hur systemet fungerar och vikten av renlighet. Nu kan vi jobba effektivare och säkerställa optimal montering och ett system där varje smörjpunkt är helt mättad från leverans”, konstaterar Carl-Olof. 

Samtidigt pågår ett optimeringsarbete för att kunna möta slutkundernas önskemål. 

-”Samarbetet med Camblift är bra och utvecklande för oss. De är väldigt kompetenta och vet vad slutkunden efterfrågar vilket gör att vi i vår tur utmanas. Att vi fått vara med från början och hela tiden utmanas att optimera för att hitta den bästa lösningen stärker oss som företag”, säger Henrik Skogsborn, Area Sales Manager på HydraSpecma.

FÖRVÄNTANSFULLA INFÖR FRAMTIDEN 

Camblift växer enligt plan och har dubblat såväl antalet servicetekniker som antalet medarbetare i produktionen. Tidigt hade teamet turen att få tag i bra lokaler med stor tillväxtpotential mitt i Ljungby. Det första året, då enbart ägarna var anställda, ekade det ganska tomt i lokalerna men det ger de förutsättningar som krävs för att fortsätta växa och nå målet. Att bli en marknadsledande leverantör av reachstackers med bästa tänkbara service. 

Målmarknaden är Sverige men hela norra Europa är aktuell framöver. Fokus är att säkerställa att de första maskinerna lever upp till kundernas förväntningar och optimera. Därefter flyttas kapacitet till nya projekt.  

-”Det känns spännande att blicka framåt. Vi har duktiga konkurrenter men vår flexibilitet och direktkontakt med kunden gör att vi kan genomföra kundanpassningar på ett effektivt sätt”, avslutar Carl-Olof. 

 

KONTAKT

Henrik Skogsborn
Area Sales Manger
HydraSpecma Component AB
Tel: +46 (0)721 424755
e-mail: henrik.skogsborn@hydraspecma.com