NAVIGERING VIA KATEGORIER 

Vi har uppdaterat webshopen så att vi nu igen erbjuder navigering via kategorier.

Standardvyn är framåtnavigering via kategorier, men om list- eller rutvyn är aktiverad kommer din vy att visas så även i fortsättningen.