MEIDÄN TULEVAISUUS - MEIDÄN VASTUU

Tältä sivulta voit lukea enemmän HydraSpecman vastuullisuudesta, sitoutumisestamme YK.n kestävän kehityksen tavoitteisiin, korruption torjunnastamme, monimuotoisuuspolitiikastamme ja Schouw & Co: n luomasta ilmiantajien vihjelinjasta.

HydraSpecmassa pidämme luonnollisena arvostaa yritysvastuutamme pohjoismaisena yrityksenä. Näemme globaalin läsnäolomme mahdollisuuden viedä kestävä ja vastuullinen ajattelutapa muualle maailmaan.


MONIMUOTOISUUS JA TASA-ARVO

HydraSpecmalla on toimintaa ympäri maailmaa. Riippumatta paikasta, olemme sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja kohtelemaan työntekijöitämme arvokkaasti ja kunnioittavasti.

Tuemme ja kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä ILO: n yleissopimuksen määräyksiä sekä oikeuksia.

HydraSpecma valitsee ehdokkaat ja tulevat työntekijät pätevyyden ja osaamisen perusteella. Emme syrji emmekä ota huomioon sukupuolta, rotua, uskontoa tai seksuaalista suuntautumista palkkaessamme uusia työntekijöitä tai valitessamme uusia jäseniä johtoomme.

Emme myöskään hyväksy minkäänlaista uskontoon, rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen asenteeseen tai muuhun perustuvaa syrjintää tai vainoa.