VORES SAMFUNDSANSVAR

Her på siden kan du læse mere om HydraSpecmas holdninger til vores samfundsmæssige ansvar, herunder vores tilslutning til verdensmålene, vores syn på forretningsetik og bekæmpelse af korruption, vores diversitetspolitik, samt adgang til vores Whistleblower ordning, som er etableret i samarbejde med vores ejere Schouw & Co. 

Hos HydraSpecma ser vi det naturligt at tillægge det samfundsmæssige ansvar stor værdi, og en almindelig del af det at være en stor virksomhed funderet i Norden og vesten generelt. Vi ser vores globale tilstedeværelse som en opportun mulighed for at hjælpe med at eksportere det grønne og ansvarlige mindset til andre dele af verden.DIVERSITET & LIGESTILLING

HydraSpecma har afdelinger i forskellige lande rundt om i verden. Uanset hvilket land, forpligter vi os til at overholde menneskerettighederne og at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer overholdelsen af menneskerettighederne, som de er beskrevet i Verdenserklæringen om menneskerettigheder og ILO’s konventioner og anbefalinger. 

Hos HydraSpecma vælger vi altid kandidater ud fra kvalifikationer og kompetencer. HydraSpecma tager ikke køn, race eller seksuel orientering i betragtning, når vi ansætter nye medarbejdere eller inkluderer nye medlemmer i ledelsen.  

Vi accepterer ikke nogen form for diskrimination eller forfølgelse ud fra religion, race, hudfarve, køn, handicap, alder, seksuel orientering, politisk holdning eller nogen anden form for forfølgelse.