Lavspændning

 • Landbrug 
 • Fejemaskiner 
 • Kommunale køretøjer 
 • Rengøring
 • Mindre entreprenørmaskiner 
 • Materialehåndtering  

Ny case på vej

Højspænding

 • Søfart
 • Off-highway 
 • On-highway
 • Minedrift
 • Større landbrugsmaskiner 
 • Tungt materialehåndtering