Reklamationspolitik

Hos HydraSpecma kan du naturligvis returnere dine varer ved fejl og mangler. HydraSpecma opererer efter nogle generelle reklamationsbetingelser- og regler som skal sikre, at vi får mulighed for at behandle reklamationer på en konstruktiv måde.

 

Reklamationsbetingelser

  1. Reklamationsret: Reklamering over manko eller andre synlige fejl skal ske indenfor 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køberen afskåret fra at gøre sådanne mangler gældende. Den samlede reklamationstid udgør 12 måneder fra fakturadato.
  2. Kontakt: Varer modtages alene retur efter forudgående oprettelse af Reklamationsrapport på hjemmesiden, der skal altid henvises til et faktura- eller salgsordrenummer, så vi ved hvilken sag det drejer sig om. Du vil efterfølgende modtage et Returdokument pr. mail, hvor vores RMA-nummer fremgår.
  3. Fremsendelse: Varen/pakken skal altid være påført RMA-nummer samt mærket ”Reklamation” og vores Returdokument skal være vedlagt. Varerne skal være mærket med varenummer og sorteret (ens varenumre samlet). Køber betaler for fragt i forbindelse med reklamationen. For at sikre den rette proces må reklamationer ligeledes kun videregives til vores sælgere ved kundebesøg, når der foreligger et RMA-nummer. Returnerede varer uden RMA-nummer vi blive tilbagesendt til kunden uden forudgående varsel.
  4. Behandlingstid: Vi bestræber os på at have en så kort behandlingstid som muligt, men der skal ved leverandørreklamationer påregnes længere behandlingstid.

 

Reklamationsregler

  1. Afvisning af ReklamationVi tillader os at afvise reklamationen, hvis produktet er uden for reklamationsperioden. Reklamationsretten bortfalder ved konstruktionsmæssige ændringer og modifikationer af varen, ligeledes ved hård eller uhensigtsmæssig brug (brugsskader). Reklamationsretten bortfalder desuden hvis kunden åbner varen/forseglingen og selv prøver at foretage en reparation af varen. Varen skal være returneret senest 2 uger efter udstedelse af Returdokument, ellers bortfalder reklamationsretten automatisk.
  2. Fejlleverance: Hvis reklamationen skyldes en fejlleverance fra HydraSpecmas side, krediterer vi naturligvis varens pris samt fragt og laver en erstatningsordre hvis dette ønskes.
  3. Erstatningsordre: Ønskes der en erstatningsordre imens reklamationssagen verserer, vil kunden som hovedregel blive faktureret for denne plus eventuel fragt.

 

Returneringsadresse

Du bedes sende dine reklamationer til den afsenderadresse, som er angivet på fakturaen (se feltet ”leveret fra”) enten Skjern eller Ishøj. Pakken skal være mærket med ”Reklamation” samt RMA-nummer.

Har du spørgsmål til vores returneringspolitik, så kontakt Kundeservice hos HydraSpecma og vi vil være behjælpelige med dine spørgsmål.

I øvrigt henvises til vores salgs – og leveringsbetingelser.